Kretsloppets blogg är här! // The Kretsloppet blog is here!

 

Kretsloppets blogg handlar om småsakerna vi kan göra i vår vardag för att verka för en hållbar utveckling. Alla kanske inte känner sig bekväma med att engagera sig politiskt, flytta ut i skogen eller lägga om till vegankost. Om du vill det, ska du givetvis göra det! Men för de som inte vill ta det steget (och också för dig som har gjort det!) finns det andra saker vi kan göra för att bidra positivt. Många bäckar små, som det sägs. Jag kommer berätta om varför jag tycker att hållbar utveckling är så viktigt, de saker vi kan göra för att få en mer hållbar vardag, och varför dessa små ting betyder något. T.ex. känner en sig kanske inte så motiverad att betala mer för ekologiska matprodukter om ingen någonsin förklarat vad som är fel på icke ekologiska produkter. De smakar ju ofta lika bra, och en blir ju inte sjuk av dem heller, trots allt. Jag är ingen expert på hållbar utveckling, men jag vill lära mig. Samtidigt som jag bloggar och lär mig mer, hoppas jag kunna förklara på ett lättbegriplig sätt och kanske sprida informationen till andra som vill veta mer.

Med hållbara hälsningar,

S.S.
In the Kretsloppet blog I write about the little things we can do in our everyday life to contribute to a sustainable development of our world. Everyone might not feel comfortable getting involved politically, moving into the forest, or going vegan. If you want to do that, you should absolutely go for it! But for the ones who don't want to (and also for those who do!) there are other things we can do to contribute positively. On this blog, I'll explain why I think sustainable development is important, the things we can do for a more sustainable lifestyle, and why these little things matter. For example, some people might not feel motivated to pay more for organic food if nobody has ever explained what's wrong with non-organic food. Often it tastes just as well and you generally don't get sick from it either. I'm no expert on sustainable development, but I want to learn. At the same time as I blog and learn more, I hope I can explain these things in a concrete and comprehensible way, and perhaps spread the information to others who want to learn more.

With sustainable regards,

S.S.
Hållbar Utveckling | EKologisk, Ekologisk mat, Hållbar utveckling, Hållbarhet, Mat, Vegan | |
Upp